Kommunen vil ikke gi penger til korpstur – korpset klager