– Vi minner våre gårdbrukere om at det å spre husdyrgjødsel skal skje i vekstsesong, og senest 1. september. Det går likevel an å søke om dispensasjon, hvis du trenger det, melder Midtre Gauldal kommune på sine nettsider, 8. september.

Der kan man lese at dersom man vil søke om dispensasjon, kan man kontakte landbrukskontoret.

– Plantene går i vinterdvale og tar opp mindre husdyrgjødsel på høsten. Det vil lettere føre til avrenning til vassdrag. Mye nedbør i august fører til sen grasslått flere steder, derfor kan flere ha behov for å gjødsle i denne perioden, melder kommunen.