Setter inn strakstiltak for å sikre flomutsatt elv

foto