– Nå må vi snarest få ny E6 for å unngå at enda flere liv går tapt

foto