Flytter til nye lokaler for å få større plass: – En arena der folk møtes