- Dette er kanskje ikke tiden for å reise til Trondheim for å handle

foto