Fjerdeklassinger på Lundamo vant kunstkonkurranse

foto