MUV er en forsamling på ca. 100 personer, som i dag hovedsakelig består av barnefamilier, tilknyttet Normisjon og som holder til i Melhus bedehus.

Les også: Tre bursdager og et bryllup på samme dag

Dugnadsarbeid

Fram til nå har driften av MUV stort sett foregått på dugnadsinnsats, men de ser nå behovet for å ha noen i en fast stilling.

–Vi søker etter en pastor/daglig leder i 50 prosent stilling som kan samle trådene og ha tid til å være en leder og være med og utvikle MUV videre, forteller Torbjørn Landmark på telefon fra ferietur på fjellet.

Les også: Har gåttpilegrimsleia fra Oslo

Skoleeier

Landmark forteller videre at det er etter samtaler og samarbeid mellom MUV, Melhus bedehus og Normisjon at de nå utlyser en slik stilling. Det er Normisjon som vil være ansvarlig for ansettelsesprosessen og at for rette vedkommende vil være muligheter for å kunne utvide stillingsprosenten andre steder innenfor Normisjon, som også er eier av Øya videregående og deleier ved KVT. De søker etter en person som er utadvendt og kontaktskapende, kan lede en forsamling samt planlegge i tett samarbeide med ledelsen.

MUV

MUV er et fellesskap som ønsker og være sosial og inkluderende for alle, uansett alder.

De holder møter med lovsang, taler og en egen kafé. For barn er det mini-muv, barna deles opp i grupper etter alder og har forskjellige aktiviteter tilpasset alder.

Det er også MUV-extra der de blant annet har pilegrimsvandringer og skiturer. En gang i året har de super-MUV hvor barna har ansvaret for hovedmøtet.