– Nei, vi må få ha den!

– Hvorfor det?

– Om noe skulle skje, om vi må gi beskjed til hjemmet, for eksempel, sier Martin Sunnset.

– Hva tror dere vi gjorde før i tida?

– Dere sendte brev! Og det kom frem sikkert flere dager etterpå, ler han.

Forskjellig praksis

Vi observerer fire elever, Silje Haanshus, Carmen Maria Rosvold, Martin Sunnset og Vegard Gildset, fra klasse 8C på Støren ungdomsskole. De stimer rundt et par mobiler i friminuttet på Gauldal skole- og kultursenter. De synes de må få lov til å sjekke mobilene i friminuttene på skolen.

Trønderbladet har snakket med Støren ungdomsskole og Gauldal videregående skole, for å høre hvilken praksis de har rundt mobilen i skoletida.

Den er forskjellig.

Mobiluro i timene

På videregående endret de reglene fra skolestart i august i fjor. I timene må elevene legge mobilene fra seg i ei hylle ved døra. Først når det ringer ut til friminutt, kan de hente den igjen.

– Vi merket at elevene forstyrret hverandre og seg selv med mobilbruken i timene. Det var elektronisk trafikk i rommet, mellom elevene. Kanskje også ut av rommet, fordi de måtte sjekke noe på mobilen. Elevene ble stresset fordi de hadde et behov for å være oppdatert til enhver tid, forteller rektor Hanne Storrø om bakgrunnen for at mobilhotellet ble innført.

Og mobilforbudet i timene har gitt resultater.

– Elevene sier i ettertid at de føler seg roligere i klassen. De vet at det ikke er behov for å følge med på mobilen, når alle de andre heller ikke sitter med mobilen. Det blir et roligere læringsmiljø, det blir mer konsentrasjon, sier Storrø.

Ikke forbud på ungdomsskolen

På ungdomsskolen har de ikke innført et generelt reglement mot mobiler i timen.

– Vi har en enkel regel: Mobilen skal ikke høres eller ses i klasserommet, i timen. Ellers får elevene bruke den som de vil. Så lenge den ikke forstyrrer undervisninga.

Det sier rektor Thom Arnesen.

Nrk skrev i høst om Ørland ungdomsskole, som innførte totalt mobilforbud gjennom hele skoledagen. Elevene må levere inn mobilene når skoledagen starter, og får den igjen når den er slutt. Resultatene har vært tydelige: Mer trivsel og sosialt samvær blant elevene.

Vil ikke ha totalforbud

En tankevekker?

– Det er to sider av denne saken, synes jeg. Hvis vi fjerner mobil og digitalt støy i klasserommet, kan vi på mange måter rygge inn i framtida. Bare se på oss voksne: Vi bruker mobilen til alt mulig. Hvorfor skal ikke barna lære seg å omgå mobilen på en fornuftig måte? Men: Det handler om å bruke den med måte, som det er med alt, sier Arnesen ved Støren ungdomsskole.

Heller ikke Storrø på videregående skolen, har planer om å innføre totalforbud mot mobilen i skoletida.

– Nei. Det er forskjell på alderen på elever på ungdomsskole og videregående. I tillegg handler det om å lære seg å bruke mobilen fornuftig. For noen på ungdomsskolen kan helt mobilfri være det de trenger. Vi har ikke vurdert det sånn her, sier hun.

- Blir avhengig

De fire elevene, Silje, Carmen Maria, Martin og Vegard, går i klasse 8C. Akkurat i denne klassen har de innført mobilforbud i skoletimene, likt det de gjør på videregående.

De innrømmer at mobilforbudet har noe for seg i timene. Men ville ikke vært foruten den gjennom hele skoledagen.

– Ser dere noen negative sider ved at dere bruker mobilen mye?

– Man blir jo avhengig. Det er på godt og vondt, sier Carmen Maria.

– Men jeg føler jeg trenger den, sier Martin.