De to setrene starter opp med melkeproduksjon igjen i sommer.

Setrene i Budal ble en del av prosjektet Utvalgte Kulturlandskap i 2009. Den gang var det 19 setre som var i drift, i dag er det 11. Med sommerens reetableringer, øker tallet til 13.

Trolig har det vært aktiv seterdrift i Budal siden 1600-tallet, ifølge Landbruksdepartementet.