Stillingene til næringssjefene i Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu kan bli overflyttet til det kommunale selskapet Trondheim sør utvikling.

Næringssjefen i Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu slutter i stillingene sine, og ingen av disse vil bli erstattet ifølge forslaget som legges fram for Melhus formannskap på tirsdag.

For ei tid tilbake opprettet Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu Trondheim sør utvikling. Styret i selskapet som er helkommunalt, har vurdert tre ulike tiltak. Enten å legge ned selskapet, låne næringsmedarbeidere fra de tre eierkommunene eller at næringsmedarbeiderne er ansatt i selskapet. Forslaget fra styret er at det ansettes to næringsmedarbeidere i Trondheim sør utvikling, og at de tre eierkommunene betaler for dette.

Rådmannen i Melhus foreslår at Melhus kommune overfører 800.000 kroner til dette selskapet. Videre at Trondheim sør utvikling skal ta over oppgavene til næringssjefene, deriblant oppgaven næringssjefen i Melhus har hatt med tildeling fra nærings- og kraftfondet. Kraftfondet har sin inntekt fra konsesjonsavgifta fra TrønderEnergi kraft.

I tillegg foreslår rådmannen at Melhus kommune øker støtta til Næringsforeningen i Trondheimsregionen med 100.000 kroner. Forslaget fra rådmannen som er ført i penna av næringssjef Gunnar Sund, skal legges fram for Melhus formannskap på tirsdag.

Styrking av Trondheim sør utvikling mener rådmannen kan avklare usikkerheten hos dem som er opptatt av næringsutvikling, om hvem de skal henvende seg til.