Bruddet i samarbeidsgruppa er klart: Bygdelista vedtok neste års budsjett sammen med Arbeiderpartiet, Venstre og KrF.

Dermed blir det fire promille eiendomsskatt også til neste år. Bygdelista ønsket tre promille, men gikk med fire.

Les også: Bygdelista brøt samarbeidet i formannskapet

Vil vurdere Singsås igjen

I tillegg bestilte de fire partiene en konsekvensutredning av bemanning eller ikke bemanning ved Singsås bo- og dagsenter. Dette var fanesak nummer én for Bygdelista. Også KrF kjempet for bemanningen ved Singsås bo- og dagsenter.

Dermed kommer det ennå en ny utredning av bemanningen i Singsås. Dette til tross for at særlig Arbeiderpartiet var krystallklar på at de ville gjennomføre tiltakene innen Pleie og omsorg, da den saken ble behandlet 6. april i år. Men nå snudde de altså.

Etter litt om og men vedgår Ap-leder Lars Jonli at dette er et kompromiss, for å få til et flertall for budsjettet. Men: Han hevder at partiet ønsker utredning, selv om de, bortsett fra to representanter, stemte klart for tiltakene innen enheten i april.

– Er dette kun for å tekkes Bygdelista, og få flertall?

– Nei, dette handler om å sikre hele kommunen mot to promille eiendomsskatt. Og vi vil konsekvensutrede Singsås, sier Jonli.

Les om den dramatiske situasjonen innen eldreomsorgen og skolen.

– Et kompromiss

– Men dere syntes grunnlaget var bra nok, da dere stemte i april?

– Nei. Det er et generelt problem, at vi ikke har godt nok kunnskapsgrunnlag før vi stemmer, sier Jonli.

– Men dette er et kompromiss?

– Ja, det er et kompromiss. Vi har fått til et resultat som er godt for hele bygda.

Det var tydelig før starten av kommunestyremøtet, at Bygdelista var omsvermet. Bygdelistas Harald Rognes og Per Ingar Almås snakket fortrolig med Lars Jonli og Erling Lenvik fra Arbeiderpartiet.

Senterpartiet, Høyre og Frp sto knallhardt på sitt budsjettforslag, som var med to promille eiendomsskatt og enda tøffere kutt og kutt i investeringene, enn det som var rådmannens opprinnelige forslag.

Tre forslag

Totalt var det tre budsjettforslag som ble lagt frem: Ett fra Høyre, Senterpartiet og Frp. Ett fra Bygdelista. Og til sist et forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre.

KrFs Øystein Digre sa seg i all hovedsak enig med Arbeiderpartiet, men sa at de ønsker bemanning på Singsås.

Underveis i diskusjonene, tok Erling Lenvik (Ap) opp at de ønsker en utredning av konsekvensene av fortsatt bemanning ved Singsås bo- og dagsenter.

Det var tydelig at Bygdelista med dette ble invitert inn i varmen på den andre siden av salen.

Prøvevotering

Senterpartiets Bjørn Hovstad ønsket en prøvevotering, før han ba om gruppemøter. På den måten fikk de se omtrentlig hvor landet lå.

Etter gruppemøter i en halvtime, la Øystein Digre (KrF) frem et forslag på vegne av Ap, V og KrF om å utrede konsekvensene av fortsatt bemanning ved Singsås bo- og dagsenter, som et tillegg til budsjettforslaget. Med dette slo de seg sammen med Ap og Venstre.

Først stemte de over de ulike budsjettforslagene. Bygdelistas forslag fikk bare de tre stemmene. Dermed ble det ny votering over de to budsjettforslagene som sto igjen. Da stemte Bygdelista sammen med Ap, V og KrF, og de sikret flertall.