Barnehagen feirer snøen som stadig laver ned, og flere og flere barn og voksne kvikner til etter koronaen.

Smårollingene bruker isen både til dans, hockey og annen lek

Barnehagen feirer snøen som stadig laver ned, og flere og flere barn og voksne kvikner til etter koronaen.