Koronautbrudd: Sportsklubb legger alt på is, butikk følger nøye med

foto