Barn fra 5 år og opp til 7.klasse deltok i arrangementet der mange unge talenter bidro til et flott program med musikk og sang.