- Jeg beklager at betaling for trygghetsalarm var med på den siste fakturaen, sier ordfører Gunnar Krogstad.

Valgløfte

Fra 1. juli trådte valgløftet fra Arbeiderpartiet om gratis trygghetsalarm inn. Trygghetsalarm i Melhus har kostet 165 kroner måneden uansett hva en tjener, og i valgkampen foreslo Arbeiderpartiet at trygghetsalarm skulle være gratis slik at personlig økonomi ikke skulle være et hinder for å søke om trygghetsalarm.

- Det er ikke et kjempebeløp, men det skal ikke være slik at noen ikke ser seg råd for å ha trygghetsalarm. Ordninga skal fortsatt være behovsprøvd, sier Krogstad.

Tilbakebetaler

Imidlertid har Melhus kommune krevd inn betaling for trygghetsalarm også i juli, og det beklager ordføreren.

- Beløpet vil bli trukket fra neste faktura eller tilbakebetalt, forklarer Krogstad.

Les også: Om den politiske plattformen

Som en del av den politiske plattformen for Ap, H og KrF skal kommunen sette fokus på velferdsteknologi, og Krogstad sier at det er i ferd med å skje.