Parkeringsplassen for allmennheten på Løvset kan bli flyttet. Komite for teknikk og miljø i Melhus har enstemmig vedtatt at kommunen ønsker å trekke seg ut av Løvsethaugen veilag, og at det legges opp til at parkeringsanlegg for utfart i Vassfjellet for allmennheten flyttes til Rønningstrøa.

Kommunen har i mange år vært medlem av Løvsethaugen veilag for å sikre at allmennheten har parkeringsplass i Vassfjellet.

Ifølge rådmannens saksframlegg til komiteen, har kommunen bidratt med 8000-10.000 kroner pr. år til brøyting, og har betalt 6000–7000 kroner til sommervedlikehold.

Videre opplyser rådmannen at det har oppstått uenighet om fordeling av kostnadene på veien, og at det ikke er oppnådd enighet mellom utbygger av Løvsettoppen og veilaget.

Vassfjellet er et populært utfartsområde, og tiltrekker seg turgåere både fra boligfeltene i Vassfjellet og fra folk som kommer dit med bil. Rådmannen viser til at parkeringsmuligheter kan øke andelen som drar på tur i Vassfjellet.

Melhus idrettslags trimavdeling har ønsket at det skal legges til rette for parkering på platået over høydebassenget på Løvset. Dette mener rådmannen blir for dårlig og bratt atkomst, og har fått tilbakemelding om at grunneier ikke ønsker slik løsning.

I stedet har kommunen arbeidet for å inngå avtale med utbygger av Rønningstrøa om opparbeiding av parkeringsplass. Rådmannen har skissert overfor komiteen at kommunen kan ta over parkeringsplassen etterpå, og ta seg av drift og vedlikehold.

Kommunen tilbyr seg å bidra noe til vedlikehold av veien fram til parkeringsplassen.