Marit og Joralf Rindli fra Gimse har bestemt seg for at når den tid kommer, vil de gravlegges i den nye minnelunden på Melhus kirkegård.

– Det er veldig greit å ha snakket om det på forhånd, sier Marit Solveig (69).

Vil informere

Ekteparet har tatt kontakt med Trønderbladet for å fortelle om sitt valg, og de begrunner det med at de ønsker at alternativet navnet minnelund skal bli bedre kjent.

– Mange tenker at en må ha en gravstein. Her er det pent stelt, og en kan sette fra seg blomster. Øverst på steinen er det en koselig og nøytral figur, sier Marit.

Melhus kirkegård fikk for tre år siden navnet minnelund. I minnelunden som er på den nye delen av kirkegården, er det et gravfelt for nedsettelse av urner. Inne i minnelunden er det satt fram to steinbenker. Rundt minnelunden er det laget beplantning slik at besøkende kan sitte skjermet inne i minnelunden om de ønsker det. Øverst på den felles gravsteinen er det en statue av et fløytespillende barn.

Navneplate

På den felles gravsteinen som står midt i minnelunden, får avdøde ei lita minneplate og det er mulig å ha to navn på minneplata, opplyser Melhus kirkelige fellesråd på sin nettside. Beplantninga rundt minnelunden stelles av de kirkegårdsansatte, og det er anledning til å sette avskårne blomster ved den felles gravsteinen. Sist søndag var det satt en bukett roser i en vase ved gravsteinens sokkel.

For å kunne gravlegges i minnelunden, må en velge kremasjon siden minnelunden er beregnet på urnenedsettelse. Sju navneplater er kommet opp på den felles gravsteinen.

Utforming

Ekteparet Rindli forteller at utforminga av minnelunden, er ett av momentene for deres valg.

– De som vil mimre, kan ha det triveligere her i minnelunden enn foran en gravstein, sier Joralf (71) nøkternt.

Joralf var varaordfører og med i Melhus kirkelige fellesråd, da den nye delen av kirkegården ble anlagt.

– Heldigvis var vi våkne for at det var behov for en minnelund, forteller Joralf.

Han berømmer daværende kirkeverge Jan Horg for hvordan kirkegården ble seende ut, og spesielt minnelunden. 71-åringen sitter i kommunestyret, og den engasjerte politikeren møter ofte i formannskapet siden det er stort behov for vararepresentanten. Marit er pensjonert lærer, og jobbet i mange år ved Gimse skole. På frivillig basis stiller hun stiller opp som leseombud i Melhus, og hun har sørget for at eldre har fått mang en fin stund med høytlesing.

Snakket med familien

Marit og Joralf har tre sønner.

– For ett år siden snakket vi med våre gutter om hva vi ønsket, og de har vært med hit og sett på minnelunden, forklarer Marit.

Joralf legger til:

– De har forsont seg med vårt valg.

Begge to peker på at mange flytter rundt omkring, i motsetning til før i tida da folk var mer bofaste. Gravsteder kan derfor være på ulike kanter av landet.

– En vet ikke om det vil være noen til å stelle et gravsted, sier Marit.

De er selv innflyttere til Melhus. Marit kommer opprinnelig fra Ål i Hallingdal, mens Joralf er fra Rindal.

Vanskelig tema

– Døden er gjerne noe en ikke snakker med om med den meste generasjonen, og en hører sjelden at det snakkes om døden, sier Marit.

De er opptatt av at minnelund er noe som burde være bedre kjent, og Marit forklarer at nettopp tanken om å fortelle om hva en minnelund er, er årsaken til at hun ønsker å ta opp temaet offentlig. Samtidig uttrykker hun forståelse for at noen velger familiegravsted. Joralf har spurt et begravelsesbyrå om det er behov å ta opp ønsket om navnet minnelund på forhånd, og fikk høre at det ikke var nødvendig. Ekteparet har sagt fra muntlig at de ønsker kremasjon.

– Når en begynner å bli skikkelig voksen, må en begynne å tenke på det. Først og fremst er vi opptatt av at det må bli kjent at Melhus har en minnelund. Det er valgfritt hvor den enkelte vil gravlegges. Jeg tror det blir flere som velger denne løsninga når den blir bedre kjent. Det er ikke altfor mange år før denne kirkegården er full. Det er for galt om kirkegården eter seg utover melhusjordene, mener Joralf.

Joralf forklarer at begravelsen er som en vanlig begravelse bortsett fra at jordpåkastelsen er inne i kirka.

I Melhus er det én navnet minnelund, og den er på Melhus kirkegård. Trondheim Stenindustri har fått i oppdrag å lage en på Horg kirkegård.

RO: Joralf og Marit Rindli sitter på den ene steinbenken i minnelunden.