Fra onsdag får rundt 8000 melhusbygger og 20.000 trondheimere vann fra Benna. Da er Metrovann-prosjektet til 560 millioner kroner klart til prøvedrift. Dette er en milepæl, forteller prosjektleder Halvard Kierulf i Trondheim kommune.

Les også: Mulig oljesøl i Benna

Prøvedrift

– Vi har behov for prøvedrift fordi vi ikke har prøvd ut total kapasitet, sier Kierulf.

I byggeperioden har innbyggere i Melhus enten fått vann fra Jonsvatnet eller fra grunnvannskilden på Fremo.

Metrovann er et samarbeid mellom Melhus og Trondheim kommune om drikkevann og såkalt spillvann (kloakk). Vann fra innsjøen Benna skal brukes som reservevann i Trondheim og Malvik, mens Melhus vil få reservevann fra Jonsvatnet. I en krisesituasjon skal Benna forsyne 200.000 personer.

Daglig vann

I tillegg til reservevann skal også innbyggere i Trondheim ha Benna som permanent drikkevannskilde. Dette er beboere på Klett og Byåsen. Prosjektleder Kierulf anslår at rundt 20.000 i Trondheim daglig vil få vann fra Benna.

Halvparten av de 16.000 innbyggerne i Melhus har Benna som drikkevannskilde. Totalt vil bortimot 30.000 daglig få drikkevann fra Benna.

På spørsmål om det er nok vann i Benna til å forsyne så mange, svarer Kierulf at tillatelsen fra NVE lyder på 50 liter vann i sekundet til Melhus og 150 liter vann i sekunder til Trondheim. I en krisesituasjon vil 800 liter i sekundet gå ut av innsjøen.

Les også: Metrovann-klage kan bli sendt til Miljødirektoratet

Venter på klagesvar

– Mattilsynet har gitt plangodkjenning og oppstartstillatelse, sier Kierulf.

Derimot er klausuleringsbestemmelsene ennå ikke på plass. Mange av de berørte rundt Benna og Grøtvatnet har klaget, og Miljødirektoratet har ikke gitt svar på klagen. Fylkesmannen har derimot sagt at klausuleringsbestemmelsene er gjeldende selv om svaret ennå ikke er kommet.

– Det er lov å gå på skøyter på isen, men det er bare grunneierne som får isfiske. Det vil komme opp nye skilt i henhold til klausuleringa, forklarer Kierulf.

Totalt koster Metrovannprosjektet 672 millioner kroner. Av dette går 560 millioner kroner til vanndelen, mens 112 går til avløpsdelen. Spillvannsløsninga er ventet å være ferdig i juni, opplyser Kierulf.

– Vi venter med den offisielle åpninga til spillvannsløsninga er ferdig, sier Kierulf.