Ifølge rettspapirer fra Sør-Trøndelag tingrett, har den 28 år gamle ektemannen til Nilofer Naseri likevel anket dommen han fikk i Frostating lagmannsrett til Høyesterett.

Les også: Hva forsvareren uttalte

Forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen uttalte i ei tekstmelding 9. september til Trønderbladet at den drapsdømte godtok dommen.

13 års fengsel

28-åringen ble dømt til 13 års fengsel i Sør-Trøndelag tingrett og samme dom fikk han i lagmannsretten. Begge ganger kom juryen fram til at 28-åringen drepte kona, og at han framsatte trusler mot henne i forkant av drapet.

Les også: Legdommerne ville ha 14 års fengsel

Forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen opplyste til Trønderbladet at 28-åringen godtok dommen, men nå viser rettspapirene fra tingretten at 28-åringen har anket til Høyesterett.

Anken gjelder straffeutmålinga.Skyldspørsmålet er blitt behandlet to ganger av retten. Øvre strafferamme for forsettlig drap er 15 år. Ifølge aktor Unni Sandøy var bevisene mot Nilofers ektemann som for øvrig ble 29 år i dag, så overveldende at han ville ha blitt dømt selv om han ikke svarte ja på skyldspørsmålet. Aktor Sandøy sa i lagmannsretten at Nilofer Naseri må ha levd flere minutter i sterk dødsangst.

Ifølge tiltalen kvalte han og knivstakk han kona i leiligheten i Melhus sentrum 30. september i fjor. Den lille sønnen var til stede i leiligheten, og gutten begynte ifølge farens forklaring å gråte. Etter drapet tok Nilofers ektemann med seg sønnen ut av leiligheten, tok ham med på armen tilbake til leiligheten igjen ifølge rettspapirene for å hente bilnøkler og så avgårde i bilen til Nilofer. Den lille gutten satt i bilen da politiet pågrep Nilofers ektemann i Melhus sentrum.

Les også: Høyt sikkerhetsnivå i rettssalen

Blir ikke løslatt

Tingretten har bestemt at den drapsdømte mannen skal sitte i varetekt i åtte uker til. Retten mener det kan skape reaksjoner i samfunnet om den drapsdømte mannen blir løslatt nå, og viser til at den svært alvorlige forbrytelsen skjedde på et forholdsvis lite tettsted der mange kjenner hverandre samt at saken har vært bredt omtalt i media.

Foreldreansvaret

27. september behandlet Sør-Trøndelag tingrett kravet fra slektninger av Nilofer Naseri, om at disse skal ta over foreldreansvaret for Nilofers og den drapsdømte mannens lille sønn. Den drapsdømte ble fratatt foreldreansvaret for sønnen i desember i fjor, og 15. september i år erklærte Nilofers ektemann at han frasier seg foreldreansvaret for sønnen. Dette begrunnet han ifølge rettspapirene med, at han vil at situasjonen for sønnen skal stabiliseres seg.

Les også: Drapsdømt anmeldte trusler

Les også: Den drapsdømte beklaget drapet

Retten mener at det klart er det beste at den lille gutten er hos Nilofers slektninger, og viser til at det ikke er usannsynlig at den drapsdømte mannen må forlate Norge etter at straffen er sonet. Den nå 29 år gamle mannen er fra Afghanistan. Nilofers slektninger som har tatt seg av gutten etter drapet å Nilofer i september i fjor, ble av retten tilkjent foreldreansvaret.

Trønderbladet har ikke fått svar på henvendelser til forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen.

Spesialenheten for politisaker har fortsatt ikke uttalt seg om den mener at Sør-Trøndelag politidistrikt og Melhus lensmannskontor gjorde noe klanderverdig etter at Nilofer Naseri gjentatte ganger fortalte at ektemannen var truende, og at hun fryktet ektemannen ville kidnappe sønnen og ta ham med til Afghanistan.

Les også: Om Spesialenheten