De siste årene har Trondheimsregionens friluftsråd bedt ordførere samarbeide om ordførerturer.

Ulike turmål

Under disse turene inviteres allmennheten til å bli med til et turmål, og ordføreren er med som guide. I fjor tok ordfører Erling Bøhle folk med til blant annet gruvene i Vassfjellet, mens turen i år var et samarbeid mellom Melhus og Skaun. Da gikk turen til Øyberget som er et flittig brukt turmål i begge de to kommunene. Begge ordførerne deltok, og det var en vennskapelige kappestrid om hvilken kommune som mobiliserer flest turgåere. Ordførerturene pleier vanligvis å bli holdt på forsommeren, og holdes i en rekke kommuner.

DebattenUt fra debatten i det siste om hvilken kommune som har Rensfjelltoppen, foreslår ordfører Erling Bøhle at neste års ordførertur går til nettopp Rensfjellet. Han ser for seg at ordføreren i Midtre Gauldal også deltar, noe som er naturlig siden toppen hører til Midtre Gauldal og Selbu. Bøhle foreslår at turen starter i Midtre Gauldal ettersom gåavstanden til toppen blir kortere enn om en starter fra Melhus-sida.

RENSFJELLET: Foto: Tor Arne Granmo