– Det er mye arbeid med å være på setra. Men vi får litt ferie, og så er det godt for dyrene å være her. Vi får utnyttet utmarksbeitet, sier Sara Enodd.

Har vært nedgang

Setra Oddvollan er langt inn i Endalen i Midtre Gauldal. Endalen er en av flere seterdaler i Midtre Gauldal.

– I Midtre Gauldal er det 23 enkeltsetre med seterdrift, og det er fire fellessetre. Til sammen er det 10 brukere på de fire fellessetrene. Sju av setrene er i Synnerdalen og tre av dem i Endalen, forteller landbruksrådgiver Randi Rise i Midtre Gauldal kommune.

Siden 2019 har det vært en nedgang på fem aktive setre i Midtre Gauldal.

– Enkelte har gått fra melkeproduksjon til kjøttproduksjon, og noen slutter helt med landbruk, sier Rise.

I Budalen er det utvalgte kulturlandskap, og for aktive setre har staten en ordning der det gis tilskudd pr. seter og pr. dyr.

Dyrene beiter i nærheten av setervollen, og Sara Enodd forteller at seteroppholdet er fjellferie for dyr og folk. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Opprettholder tradisjonen

For Sara Enodd (27) og samboer Espen Krigsvoll (27), handler det først og fremst om å opprettholde tradisjonen med å ta med husdyrene med til setra om sommeren. Espen forteller at han er oppvokst med setring på Krigsvollvollen i nabodalen Synnerdalen.

I seterdalene i Midtre Gauldal har det vært seterdrift i mange hundre år. Oddvollan er ett av stedene der det produseres lokalmat i form av rømme og skjørost.

Setra har ikke innlagt strøm, og elektrisitet får de fra solcellepanel.

I det lille fjøset i utkanten av setervollen er det aggregat, og de har melkemaskin og elektrisk separator. Mobildekninga er god nok til at det er mulig å ringes. Det er lett å finne roen når en skuer utover landskapet, og ser de tradisjonsrike setervollene. Siden det ofte er vind i området, er det få plagsomme insekter.

Martine har et tillitsfullt forhold til kyrne, og vant til dyr er både Espen Krigsvoll og Sara Enodd fra de var små. Foto: Gunn Heidi Nakrem
Seterbua er av nyere dato, den er bygd i samme stil som de gamle seterbuene. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Fjellferie

– Det er tredje sommeren vi er på setra, og vi kom hit i slutten av juni. Sommeren her er fjellferie for folk og dyr. Dessuten er det bærekraftig å utnytte beitet i utmarka, og det er synd om utmarka vokser igjen. Men det er ikke beite her mer enn i seks uker, sier Sara.

Seterbua er koselig med en blanding av gamle og nyere møbler. I senga leker Martine, og ved bordet sitter Espen Krigsvoll og Sara Enodd. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Inne i seterbua sitter Sara og samboeren Espen ved matbordet da Trønderbladet er innom. I den gamle senga leker Martine på 1 1/2 år. Seterbua er ikke så gammel, men like ved ligger betydelig eldre buer. Sara forteller at oldeforeldrene hennes brukte seterbua like ved, mens nabobua hører til naboen hjemme på Enodd.

Ute bjeffer tre elghunder hvorav den ene er en fire måneder gammel valp. Hundene har fått en gapahuk ute på setervollen. Espen går på elg- og fuglejakt når det er jakttid.

Elghundene er også med på setra, og den yngste er valpen som gjerne vil bli klappet. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Kyrne skal melkes

Selv om flere av kyrne er sina (ute av melkeproduksjon), er det mange andre som skal ha regelmessig melking. Sara forteller at kyrne melkes klokka 06 og klokka 18, og at det går greit å komme seg tidlig opp.

– Melkekyrne er gjerdet inn. Resten har e-bjeller med gps. Vi ser at de holder seg i nærheten, forteller Sara.

Ved første øyekast ser en ikke kuflokken, men kyrne og ungdyrene kommer raskt da de hører lyden av kraftfôrbøtta.

Rovdyr som jerv, bjørn, gaupe og ulv finnes også i Midtre Gauldal, men skader oppstår sjelden på husdyr nede i seterdalene.

Fjøset er i ytterkant av setervollen. Der er det aggregat. Foto: Gunn Heidi Nakrem
Espen Krigsvoll og Sara Enodd tok over gården i 2021, og nå er det tredje sommeren de driver seta. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Tok over gården

I 2021 tok Sara og Espen over gården på Enodd.

– Vi har 17 melkekyr, og alle er med på setra. Gården kan vel av noen kalles et småbruk. Seks av kyrne melker vi her på setra, og av melka lager vi rømme og skjørost. Rømmen og skjørosten selges i butikken i Budal og på Coop Extra. Restene går til grisemat, forteller Sara.

Når Sara litt spøkefullt kaller gården for et småbruk, kan det ha sammenheng med at begge har jobber utenom gården. Sara jobber i Hauka villmarksbarnehage, mens Espen driver eget firma innen blant annet graving. Datteren Martine går i villmarksbarnehage.

– Hadde det ikke vært tilskudd til landbruksdrift, ville ingen ha drevet gård, mener Sara.

Ferien fra jobbene tilbringes altså på setra, og det er mer enn nok å gjøre også i ferien. Siden seteroppholdet er på seks uker for at kyrne og ungdyrene skal få utnyttet beitet, blr det å kjøre fram og tilbake til jobbene inntil ferien kan tas ut. Gresset på de 200 målene på gården på Enodd skal også slås.

Ved døra inn til melkerommet i seterfjøset står Sara Enodd med Martine på armen. Foto: Gunn Heidi Nakrem
Ryktet om kraftfõrbøtta har spredt seg i flokken, og flokken springer gradvis fortere. Foto: Gunn Heidi Nakrem
Ride ranke er gøy når kua er så rolig. Martine er såvidt nede på kuryggen for hun er tilbake på armen til Espen Krigsvoll. T.h. Sara Enodd. Foto: Gunn Heidi Nakrem
Setervollen er inngjerdet. Martine holder i gjerdet, og for ordens skyld nevner vi at det ikke er strøm i gjerdet. Foto: Gunn Heidi Nakrem
Setervollene er med på å holde landskapet åpent. Foto: Gunn Heidi Nakrem