Vegtrafikksentralen har fått flere meldinger om avfall fra biler: – Det er ikke stein som flere tror