Allsidig 80-åring er hofteoperert fem ganger: – Etter lange arbeidsdager med fysisk tungt arbeid, sa kroppen til slutt «nei»