Ifølge en pressemelding fra SJ Norge vil det bli positive endringer for morgentoget fra Oppdal. I dag går dette til Trondheim S, men fra 10. desember vil det gå helt til Steinkjer mandag til fredag. Det blir det samme togsettet hele veien uten bytte på Trondheim S. Ny avgangstid fra Oppdal blir klokka 06.21 mot klokka 06.28 i dag.

– For våre reisende fra Oppdal og stasjonene til og med Kvål blir dette et direktetog til Trondheim Lufthavn Værnes, Stjørdal, innherredsbyene og Steinkjer i tillegg til Trondheim S som i dag, forteller administrerende direktør i SJ Norge Rikke Lind.

Buss for tog inntil videre

Videre forteller Lind at toget som i dag går fra Ranheim klokka 15.59 til Røros vil fra 10. desember gå fra Skatval klokka 15.19 til Røros. Inntil ny Randklev bru på Dovrebanen er på plass, vil det være buss for dette toget mellom Støren og Røros, som det er i skrivende stund. Dette fordi strekningen er prioritert for godstog inntil en ny Randklev bru gjør det mulig å kjøre tog på Dovrebanen igjen.

Rikke Lind er administrerende direktør i SJ Norge. Foto: Tor Lindseth

Toget som i dag går fra Ranheim klokka 14.55 til Støren vil fra 10. desember gå fra Stjørdal klokka 14.20.

– Dette betyr at alle reisende får en halvtimes frekvens mellom Skatval og Trondheim, inklusive Trondheim Lufthavn Værnes, mellom klokka 14 og 16 på hverdager, og alle reisende til Støren og videre til Røros får et bedre togtilbud fra blant annet Trondheim Lufthavn Værnes, sier Lind.

– Bedre lokaltilbud

I tillegg vil toget fra Steinkjer klokka 04.31 og Trondheim S klokka 06.32 gå helt til Støren mot Lundamo i dag, noe som skal gi et bedre togtilbud til blant andre skoleelever.

– Disse endringene, sammen med minuttilpasninger på flere av togene på Trønderbanen for å gi bedre punktlighet for alle togene, vil gi alle et bedre lokaltilbud på Trønderbanen, og det er vi svært glade for, sier Lind.