Loppemarkedet: – Noen ser verdi i ting som andre ikke ser