Sivert Moen (Sp) fortsatt ordfører på nett – men det har ikke skjedd et kupp