Mandag klokken 08.30 startet Tensio to planlagte strømutkoblinger i Melhus; én som berører seks kunder og én som berører ni.

På Tensios nettsider kan man se at strømmen er forventet tilbake klokken 14.00.

Her ser man det berørte området i Midtre Gauldal. Foto: Tensio

Utkobling i Midtre Gauldal

Samme dag klokken 08.30 startet Tensio også en planlagt strømutkobling i Midtre Gauldal. Her er 12 kunder berørte, og strømmen er forventet tilbake klokken 14.00.

Da Trønderbladet sjekker Tensios nettsider i 14.20-tiden, ser det ut som alle kundene har fått tilbake strømmen, bortsett fra én kunde på Støren.