Savnet mann funnet død, kriseberedskap og «en skummel galei»

foto