Singsås skole er første skole ut med nytt verktøy: – Både elever og foreldre er inkludert