Trenger tre millioner kroner mer til brann og redning

foto