Sykehjemsplasser kan bli flyttet fra Hølonda

foto