Har flere hypoteser til hva som er årsaken til den tragiske ulykka

foto