Flyttingen fra Soknedal skjer senere enn planlagt

foto