«Innholdsrik». «Super». «Uvirkelig». «Lærerik og gøy». «Opplevelsesrik».

Dette er noen av tilbakemeldingene fra de 45 elevene som har tysk på Gauldal videregående ga, etter de kom hjem fra turen nedover kontinentet.

Les også: Også i 2013 dro Gauldal-elevene til Auschwitz.

Samlet inn kvart million

Turen ble arrangert av Aktive Fredsreiser, og gikk med Kielferga og buss gjennom ni dager. Fire lærere var med på turen, samt guiden Tor Hultmann fra reisebyrået.

En slik tur koster penger, men den biffen ordnet elevene gjennom både første og andre klasse. Gjennom å jobbe, samlet de inn 250 000 kroner. Det betød at de satt igjen med 12 000 kroner, etter alt var betalt. De fikk jobbe med varetelling og varepåfylling, salg av pizza, samt at de har laget en kalender som de har solgt i nærområdet.

Lærer Randi Rognes er imponert over innsatsen fra elevene.

Tilbakemeldingene etter turen har utelukkende vært positive.

Les også: Gauldal videregående gjør det skarpt i rangering

Sterke inntrykk

De besøkte Auschwitz 1 og Auschwitz 2 Birkenhau. Et besøk som gjorde sterkt inntrykk på elevene.

– Det var annerledes å være der, enn å se på bilder derfra. Der du sto, hadde millioner blitt drept, forteller Johannes Solem Helgemo.

– Det blir så virkelig når du er der. Du får se hvordan det var der. Du ser eiendelene til jødene, sier Siv Ingrid Lund.

Nettopp de store monterne med alle eiendelene til jødene, gjorde sterkt inntrykk. Kofferter, sko, barnas leker, proteser. Den store monteren med 1,2 tonn hår, sitter igjen som et sterkt minne hos elevene.

Tyskernes iherdige dokumentasjon, gjør at det er mange bilder som blir et sterkt vitnesbyrd på det som skjedde i leirene. Bildet av Gestaposjefen som enten holder tommelen opp eller ned, for å signalisere hvem som skulle sendes direkte inn i gasskamrene.

– Det var vondt å høre om Mengele (Josef, red.anm.), og se bilder av hvor utsultet de var, forteller Marit Hage Olsen.

Klassen forteller at de blant annet så et bilde av en dame, som overlevde. Hun veide 75 kilo den gangen hun kom i leiren, og 25 kilo da hun ble reddet.

Les mer om turen i lørdagens avis.

Les om elevenes mobilbruk: - Vi må få ha den!