Både i Midtre Gauldal og Melhus har politiet hatt kontroller ved skoler mandag 22. august. Dette er første skoledag i Melhus, og politioverbetjent Grete Fossum ved Melhus lensmannskontor sier de vil rette fokus rundt sikkerhet for skolebarn i flere dager framover.

– Dette er planlagte kontroller, der vi ser etter hastighet, kjøreadferd, sikkerhet for barn, bruk av mobil hos fører, og flere andre forhold. Dette er en del av Aksjon skoleveg, og vi samarbeider med UP, forteller Fossum.

Hun kjente ikke til resultatet av dagens kontroller da lensmannskontoret stengte mandag.

Les mer om skolestarten: - Det er fantastisk

Les mer: Gleder seg til å begynne på skolen

Politiførstebetjent Svein Erik Halvorsen ved Midtre Gauldal lensmannskontor opplyser at de hadde politi ved Støren barneskole mandag. Her så de spesielt etter sikring av unger i bilen, men observerte også kjøreadferd og generell trafikkavvikling.

– Vi var fornøyd med det vi så, og hadde ikke noe å anmerke. Vi kommer til å følge opp med flere kontroller utover høsten, sier Halvorsen.