Emballasje, plastsokker og mikroplast kan føre til forurensning, og MDG vil at politikerne skal ta grep for å få ned bruken.

Under kommunestyremøte i Melhus på tirsdag, spør representant Erik Engan fra Miljøpartiet De Grønne ordføreren om hvilke grep kommunen bør ta for å redusere forbruket og forsøpling av plast.

– Hva kan kommunen gjøre for å redusere plastforbruket ved offentlige innkjøp? Hvilke krav kan vi stille til næringslivet i vår kommune, spør Engan.

Bevisstgjøring

Engan mener det trengs bevisstgjøring på alle nivå i samfunnet for å stoppe forsøpling, og han nevner utfordringa med at det flyter mer og mer plast i verdenshavene.

– Kilder for dette kan være avfall som ikke blir levert godkjent mottak, mikroplast i alt fra såpe til tannkrem, kunststopptekstiler og gummigranulat fra kunstgressbaner. Emballasje, bestikk, plastkrus, mikroplast og blå-sokker er også noe som brukes i det offentlige rom, skriver Engan i spørsmålet.

Handleposer

Ett annet moment Engan nevner, er tilbud om papirposer eller stivelsesbaserte poser i butikker.

– Her har politikerne en jobb å gjøre ved å stimulere til endret forbruksvalg, mener Engan.