Flere er interessert i næringseiendom på Støren Sør

foto