Over 1000 har skrevet under på protest mot ny E6-linje