Dette tenker elever og foresatte om den digitale undervisningen