Stiftelsen UNI har i møte 22. april gitt støtte til to store prosjekter ved Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus: 205.000 kroner til tilbakeføring/anlegging av prestegårdshagen og 100.000 til gjenreisning av det gamle stabburet.

Stiftelsen Prestegårdslåna har tidligere mottatt støtte fra Torstein Erbos Gavefond til stabburgjenreisningen, og man håper på og regner med å få fullfinansiert begge prosjekter i løpet av året.

Stiftelsen UNI har gitt også tidligere gitt betydelig støtte til Prestegårdslåna, til sikring og istandsetting.

På lørdag holdes det fjerde Lørdagsforedrag i Prestegårdslåna i Melhus, klokken tolv. Lektor og styreleder Kristine Kaasa Moe skal da snakke om Stiftelsen Prestegårdslånas grunnlag og arbeidsmåte.

Prestegårdslåna og hagen - som ble fredet i 1996 - er fra 2002 en privat, ideell stiftelse . Det er ingen ansatte i stiftelsen, men det er gjort et betydelig arbeid på de snart seks årene siden det store tomme huset og haven ble selvstendig. Stiftelsens styre har fra begynnelsen av vært meget bevisst på hvordan det skal arbeides ved låna – etter de strengeste og beste krav. Styreleder Kristine Kaasa Moe vil fortelle om lånas grunnlag og arbeidsmåte, selvsagt med bilder og mange eksempler.

Det er gratis adgang og kaffe etter foredraget.