Eller husker du andre ting som har stått i Melhusbladet eller Trønderbladet for lenge siden, som du har lyst på et gjensyn med? En kuriøs sak som du lo godt av, eller den gangen du vant en fotballcup med laget ditt, og hadde skåret det avgjørende målet.

Tips oss om dette, og vi skal forsøke å grave frem saken igjen, og presentere den på nytt her på tronderbladet.no.

«Hvori opptatt Gauldalsposten»

Melhusbladet kom ut for første gang den 14. mars 1979, og var den gang en ukeavis for Melhus, med utgivelsesdag på onsdager.

Det første nummeret var på tolv sider, og hadde blant annet artikler om Simen Granviken som var en lovende, ung svømmer på 13 år, om Magnar Estenstad «25 år etter uhellet ved Kongsvinger», og at Melhus Handelssamlag hadde omsatt for over 23 millioner i 1978.

Abonnementet kostet 75 kroner for et år, 40 kroner for et halvår, og 25 kroner for et kvartal.

Den gang eksisterte også Gauldalsposten, men i 1986 kjøpte Melhusbladet opp avisen som holdt til i Midtre Gauldal. Fra 26. april til 18. september i 1986 stor det «Melhusbladet – hvori opptatt Gauldalsposten» på fremsiden av avisen. I denne perioden varierte innholdsmengden fra 16 til 32 sider.

Siste nummer av Melhusbladet kom ut den 18. september, og fra lørdagen etter skiftet avisen navn til Trønderbladet. Trønderbladet kom ut tre ganger i uka den gangen også, som i dag, og det kostet nå 320 kroner å abonnere ett år, og 160 kroner for et halvår. Åsmund Snøfugl var ansvarlig redaktør, slik han hadde vært siden starten.

Trofaste ansatte

I det første Trønderbladet sto det at Midtre Gauldal trygdekontor var trådt inn i dataalderen, og som det siste trygdekontoret tilsluttet Nord-trygd, hadde de fått dataanlegg.

«Anlegget har vært under montering de siste dagene, og det vil bli koblet til det riksomfattende EDB-nettet i desember,» sto det i artikkelen.

Unger i Eggkleiva hadde nettopp fått seg lekeplass, det «nye bankbygget» (banken har flyttet to ganger etter dette) på Støren var under bygging, og tre reinsdyr var observert i Skaun og Melhus. I sistnevnte artikkel, antyder forfatteren at de kanskje var på vei inn til Trondheim for å demonstrere mot «utrivelige becquereller».

Under listen over ansatte i det første Trønderbladet, står det flere navn som fremdeles er på listen den dag i dag – Toril Bergsmyr, Liv Helen Vaagland og Ann Kari Snefuglli.

FØRST: Det aller første Melhusbladet kom ut i 1979.
SIST: Det siste Gauldalsposten for den gang, kom ut i 1986, og da skrev de blant annet at Hauka hadde fått ny butikk. Historien ser ut til å gjenta seg.
HVORI OPPTATT: Daværende redaktør var opptatt av at Melhusbladet og Gauldalsposten ikke hadde blitt slått sammen, men at det var Melhusbladet som hadde tatt over Gauldalsposten. «Melhusbladet – hvori opptatt Gauldalsposten» sto det derfor på forsiden i noen måneder.
TRØNDERBLADET: Det første Trønderbladet kom ut i september i 1986.