– Vi har kjempet for å få en fotpleiestol, og vi ble svært glade da vi fikk stolen, sier enhetsleder Elisabeth Mostervik Tørhaug ved langtidsavdelinga på Buen omsorgssenter.

Gull verdt

Torsdag ble gaven markert. Leder Astrid B. Løvseth og nestleder Eva Gunnes Moen fikk se fotpleiestolen i bruk. Den er montert inne på et velværerom på Buen omsorgssenter, og kostet 27.500 kroner.

– Fotpleie er ikke en lovpålagt oppgave, og 27.500 kroner er mye penger i kommunal sammenheng. Gaven er derfor gull verdt, sier Mostervik Tørhaug.

Rommet der stolen er satt inn, er tenkt som en flerbruksrom der det også skal være mulig å ta seg et bad og få manikyr.

Ikke bare enhetslederen er glad for gave – den betyr også mye for å få beholde fotterapeuten. Ifølge enhetslederen sluttet den forrige fotterapeuten på grunn av manglende fotpleiestol, og nå lover den nye at hun vil fortsette ved Buen omsorgssenter siden stolen gir en god arbeidsstilling.

Fotterapi

Fotterapeut June Wallenius driver Wallenius fotterapi i Trondheim, og hun kom for litt over ett år siden til Buen omsorgssenter for å ta imot personer som trenger helsefaglig stell av føttene. Fotterapeutene er opptatt av å forebygge og behandle lidelser knyttet til føttene, og de anbefaler at folk får sjekket føttene spesielt om de har sykdommer som diabetes, revmatisk sykdom, psoriasis og hjerte- og karsykdommer. De har en treårig yrkesutdannelse, og ifølge Fotterapeutforbundet er fotterapeutene autorisert helsepersonell.

Oppe i stolen sitter Inger Lossius som er hos fotterapeuten for første gang.

– Andre steder var det fullt belagt, og jeg var glad for å få komme hit for å få stelt føttene. Det er litt godt å få føttene stelt, og det kan bli flere besøk hit når jeg blir eldre, sier Lossius som bor i Lena terrasse.

Sanitetsstøtte

Buen omsorgssenter fikk klaff på søknaden om tilskudd til fotpleiestol ved andre gangs behandling hos Nedre Melhus sanitetsforening. Enhetsleder Mostervik Tørhaug fikk tips om at hun kunne søke sanitetsforeninga om støtte.

– Å yte tilskudd betyr for det første at fotterapeuten kan beholdes fordi hun får en god stol, og så at foreninga får god PR. Kanskje får vi flere medlemmer når dette blir kjent, sier leder Astrid B. Løvseth.

Nedre Melhus sanitetsforening får inn inntekter gjennom kontingent, basar, loddsalg samt salg av maiblomsten og fastelavnsris. En rekke formål får glede av sanitetskvinnenes tilskudd, og Løvseth nevner at de gir til seks ulike fond, skolekorpset og Kvamsgrindkollektivet.

– Vi ønsker å støtte lokale formål, og fotpleiestol er en nyttig ting, sier Løvseth.

Fotpleiestolen står i velværerommet på Buen omsorgssenter.