HV-ungdom fikk prøve våpen fra kompani Linge

I sabotørenes fotspor.

MARSJERER: Lars P Fremstad i front, etterfulgt av A. Stenbro, Fredrik Hestø, Kim Hansen og Ronni Derås.  Foto: Hallvard Harang, Viggja / Sabotørmarsjen 2013 på Facebook

STUDERER: Lars P Fremstad studerer en "tommygun".  Foto: Hallvard Harang, Sabotørmarsjen 2013 på Facebook

Nyheter

HV-12's ungdomsavdeling Trondheim gikk "sabotørmarsjen" fra Hølonda til Løkken i helga.

- Bakgrunn for marsjen var undertegnedes og Hallvard Harangs interresse for lokal krigshistorie, og filmen kampen om Thamshavnbanen, forteller Arnstein Stenbro.

- Mål og hensikt med marsjen, var å gi deltakende ungdom fra Heimevernets ungdomsgrupper i Trøndelag, ett innblikk i historien og aksjonene som kompani Linge utførte mot Thamshavnbanen og svovelkisproduksjonen ved Orkla Gruver.

Gruvene på Løkken stod for 1/4 av svovelkis-leveransen til Nazi- Tysklands våpenproduksjon under 2. verdenskrig, og derfor høyt oppe på de alliertes liste for bombe/ sabotasjemål under krigen, forteller Stenbro.

Marsjen startet fredag 28. juni med klargjøring på Lille Gråkall leir og transport til gården Grønlia på Hølonda. Her ble marsjdeltakerne møtt av fenrik Kjøsen fra "sabotørlaget hotel Norge" og gårdeier Jarle Opland. Kjøsen holdt et innholdsrikt foredrag om skjulestedet "Hotel Norge" på Grønlia, og sabotasjeaksjonene karene fra kompani Linge utførte i perioden 1943-1945. Ungdommene fikk også prøve gamle våpen som kompani Linge brukte under krigen, noe som ble meget populært.

LES OGSÅ: Våpenhistorisk utstilling på Hovin


På Løkken fortalte direktøren for Industrimuseert om dramatikken rundt sabotasjeaksjone mot Thamshavnbanen.

Etter foredraget på Løkken, tok vi Thamshavnbanen ned til Bårdshaug, hvor vi avsluttet det hele med en sosial samling og felles bespisning.

- Ungdommer fra ungdomsavdelingene på Ørland, Namsos og Trondheim deltok på marsjen. Jeg som øvingsleder vil berømme ungdommene som deltok. De visste stor iver og entusiasme under hele marsjen, og var tydelig stolte over å få muligheten til å gå i sabotørenes fotspor, avslutter Stenbro.
 

LES OGSÅ: Ingen begrensning i antall våpen