Har nok underskrifter til Melhuslista

Den tverrpolitiske lista i Melhus blir en realitet, og to kandidater er allerede klar.

Tore Johansen på benken er blitt et symbol for Melhuslista som er opptatt av å ta tak i saker som opptar folk. 

Nyheter

- Vi er i mål med underskrifter, forteller Tore Johansen.

Minst 235 underskrifter

Øysandingen er en av dem som har skrevet under, og som har et ønske om å stå på den tverrpolitiske lista som nå lanseres. 235 underskrifter trengtes for å kunne stille liste, og Johansen sier at initiativtakerne har lyktes med å skaffe nok underskrifter til at lista kan leveres inn til Melhus kommune med krav om å få stille liste ved kommunevalget i september.

Initiativtakerne har bestemt at Melhuslista skal være navnet på den nye grupperinga, og at undertittelen er tverrpolitisk liste for hele Melhus.

- Ganske mange vil stå på lista, og de kommer fra ulike leire. Vi prøve å tilstrebe at kandidatene kommer fra ulike deler av kommunen, og en  kvinneandel. Litt typisk er at alle sier at de vil stå nederst, sier Johansen.

To navn klar

I løpet av to uker skal selve valglista være klar, og der skal i alle fall to navn stå, opplyser Johansen. Det ene er dagens varaordfører Sigmund Gråbak som ble vraket av nominasjonsmøtet i Høyre, og så Tore Johansen som er opptatt av at politisk deltakelse er den eneste måten å få kjennskap til hva som skjer i det politiske liv.

Hvilke saker Melhuslista skal kjempe for, skal også bli avklart i løpet av mars.