Her dumper folk miljøfarlig avfall

Nedlagt steinbrudd på Øysand brukes som avfallsplass for campingvogner, kjøleskap, oljetønner og annet miljøfarlig avfall.
Nyheter

Kåre Risstad er eier av nabotomta til det nedlagte steinbruddet. Noe av avfallet ligger også inne på hans eiendom og etter å ha sett hvordan det stadig dumpes mer og mer avfall, har han tatt kontakt med kommunen for å få satt en stopper for forurensingen. Steinbruddet ligger ved industriområdet på Øysand, men når bedriftene stenger på ettermiddagen ligger det godt skjult fra E39. Dermed er det fritt fram for dem som ikke ønsker å bli kvitt avfallet på lovlig vis.

Tips oss hvis du vet noe om denne saken

- Hele området er hvitt av avfall, noe ligger innpå mitt område, sier Risstad.

Han forteller at det hele startet med en campingvogn for et par år siden. Siden har flere kommet til og nå flyter det over av avfall som kjøleskap, kanner som lekker olje, 200-literstønner med jord og annet skrot.

- Jeg forventer at det blir ryddet opp. Det blir feil å legge kostnadene på Melhus kommune, men vi er nødt til å renske området for søppel og få stengt av, sier Risstad.

Miljøvernrådgiver Jan Henrik Dahl i Melhus kommune ser alvorlig på at folk tar seg til rette på denne måten.

- Dette er en alvorlig sak. Vi finner veldig mye forskjellig farlig avfall og avfall fra byggevirksomheter. Det ligger tønner med jord som vi må sjekke. Oljefilm flyter flere steder på området, forteller han om noen av observasjonene fra dagens befaring.

Nå starter jobben med å finne ut hvem som står bak forsøplingen. Campingvognen i bildekarusellen er fortsatt påført skiltene, mens andre ting må en lete nærmere etter for å finne eier. Hvis man i det hele tatt finner ut hvem miljøsvinene er.

- Nå skal det nøstes opp i ansvarsforholdet og den jobben starter nå. Noen ser at ting hoper seg opp, det starter i det små og så har det en tendens til å vokse. Vi vil ikke ha den type avfallsplasser, det finnes nok av godkjente mottakssenter som tar i mot slikt avfall, sier Dahl.

Han ser det som naturlig at politiet kontaktes i saken.