Kokt gran og frityrolje er ingredienser for denne bedriften

BVT Entreprenør i Melhus tenker nytt når det gjelder miljøvennlig drift.

Merket for Miljøfyrtårn ble overrakt av ordfører Jorid Jagtøyen (Sp). T.h. miljøvernrådgiver Dag Petter Hollekim. T.v.personal- og driftssjef Stig Tommy Dahl og daglig leder Jann Kristian Buvarp.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Støv og dieseldunst preget tidligere arbeidsdagen til ansatte hos BVT Entreprenør i Melhus, og nå er det blitt andre tider.