Flere bekreftet smittet i Rennebu

1 voksen, 3 unge voksne, 4 barn i skole- og barnehagealder.
Nyheter

Så langt har 8 testresultat kommet tilbake fra testingen onsdag.

- I dag, torsdag 10. juni, har vi så langt fått bekreftet positivt resultat på de 2 som testet positivt på hurtigtest i går. I tillegg er det 3 nye  personer som har testet positivt, alle tre er testet med ordinær test(PCR-test), opplyser Rennebu kommune på sine hjemmesider.

De smittede i Rennebu er 1 voksen, 3 unge voksne, 4 barn i skole- og barnehagealder.


To nye smittetilfeller i Midtre Gauldal

Seks sitter i isolasjon etter at nye smittetilfeller har dukket opp.

 

Midtre Gauldal: - Ingen villsmitte

Kommuneoverlegen beroliger innbyggerne etter at det er påvist seks nye smittetilfeller siden 2. juni.

 

Omfattende smittesporing

Smittesporingen er omfattende og det kartlegges smitteveier fortløpende.

Som en konsekvens av de nye positive testresultatene, så langt i dag, havner flere i smittekarantene. Dette gjelder:

  • Rennebu/Oppdal G16 - spillere som var med på kamp mandag 7. juni.
  • Boligfellesskap
  • Familie til smittet

Skole og barnehage er på gult nivå, men innfører innslag av smitteverntiltak på rødt nivå.

- Vi venter fortsatt på testresultat og det er grunn til å forvente flere positive tilfeller. Smitten rammer også våre nabokommuner; fritidsarena, skole og næringsliv. Det er hyppig dialog mellom kommuneoverleger og smittesporingsteam på tvers av kommunene, melder Rennebu kommune.


Nok et fotballag i karantene

Antallet som er berørt av smitten i Rennebu vokser.

 

Lokalt vedtak fra midnatt

- Situasjonen er fortsatt uoversiktlig og det er derfor besluttet å innføre strenge lokale tiltak. Tiltakene vil være gjeldende fra midnatt, natt til fredag 11. juni og i første omgang frem til midnatt, natt til onsdag 16. juni. Utviklingen fremover vil avgjøre om tiltakene videreføres, forsterkes eller avsluttes. Tiltakene er strenge, men kriseledelsen ser det som helt nødvendig for å få oversikt i den krevende situasjonen vi nå befinner oss i, skriver Rennebu kommune på sine hjemmesider.


 

De nye tiltakene vil blant annet inneholde:

  • Munnbindpåbud
  • Forbud mot alle typer arrangement, bortsett fra begravelser og bisettelser
  • Stopp i alle organiserte fritidsaktiviteter for både barn og voksne
  • Stenging av treningssenter og bibliotek
  • Anbefaling om hjemmekontor for alle som har mulighet

Hele vedtaket vil offentliggjøres i løpet av ettermiddagen. Her vil innhold og avgrensninger være presisert.


Lokalt vedtak

Ikrafttredelse fra midnatt, natt til 11. juni.

Lokalt vedtak i henhold til smittevernloven § 4-1 fastsatt av kommuneoverlegen


Kommunene er i smittevernloven § 4-1, jfr. § 1-5 gitt hjemmel til å vedta lokale bestemmelser om smittevern. Som følge av pågående utbrudd i Rennebu kommune er det nødvendig å innføre tiltak som er strengere enn nasjonale føringer. Kommuneoverlegen har drøftet tiltakene i møte med kriseledelsen 10.06.2021.


§ 1. Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen.


§ 2. Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

a)      Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

b)     Kino, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssenter.

c)      Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter som samler mennesker innen- og utendørs. Tiltaket omfatter både vokse og barn.


§ 3. Forbud mot arrangement

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jfr. § 13 i covid-19-forskriften. Unntak for begravelser, bisettelser.


§ 4. Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.


§ 5. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innen- og utendørs. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening, kor, korps og teater. Tiltaket omfatter både voksne og barn.


§ 6. Hjemmekontor

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt som praktisk mulig.


§ 7. Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minste to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det bruker munnbind i butikker, på serveringssteder, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Elever på skoler har egne smitteverntiltak og trenger ikke å følge reglene om munnbind.


§ 8. Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft fredag 11. juni klokka 00.00 og varer til og med 15. juni klokka 23.00. Ved hastevedtak kan kommuneoverlegen endre forskriften. Eventuell forlengelse skal behandles av Formannskapet.


Hold deg oppdatert på den lokale situasjonen på våre facebooksider og på koronasiden vår.