Dette ønsker politikerne skal bli framtidens Melhus

Et godt fastlegetilbud, utvikling i alle tettsteder og bemanningsvennlige boliger står på ønskelista til formannskapet.

På bakerste benk sitter Anne Sørtømme (SV) og Anne J. Løvseth Byfuglien (KrF), og på fremste benk Einar Gimse-Syrstad (Ap), Anja Sterten (Ap) og Per Olav Skurdal Hopsø (Ap).  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Kommuneplanens samfunnsdel skal rulleres, og Melhus formannskap har vedtatt et planprogram. En slik plan skal peke ut kommunens retning i årene framover, og skal si noe om hva politikerne ønsker det skal satses på enten det gjelder for eksempel folkehelse, omsorg eller næringsutvikling.