Forfatter (90) fikk kulturprisen

Endre Hugdal har gjort en stor innsats for å ta vare på lokalhistorien, og nå har ordføreren gitt ham det synlige beviset på kulturprisen.

Endre Hugdal takket for kulturprisen, mens ordfører Jorid Jagtøyen og utvalgsleder Maren Grøthe takket Hugdal for den store kulturinnsatsen. Bak sønnen Hjalmar Hugdal.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Tirsdag overrakte ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) kulturprisen til Endre Hugdal (90), og ordføreren takket for den store innsatsen Hugdal har lagt ned for å ta vare på lokalhistorien.